1. Quý khách liên hệ gửi mẫu cần làm và số lượng.

2. Thông Thái sẽ tư vấn, trao đổi, thương lượng để hai bên đi đến thống nhất.

3. Ký hợp đồng theo các điều kiện đã thỏa thuận.

4. Thanh toán đặt cọc từ 30%

5. Giao nhận hàng, kiểm tra và thanh toán phần còn lại

6. Quý khách có 7 ngày để kiểm và đổi trả hàng

7. Thông Thái sẽ bảo hành theo hướng dẫn sữ dụng